Yozgat Bozok Üniversitesi

GİRİŞİMCİLİK VE KULUÇKA HİZMETLERİ MODÜLÜ

 

Modül 5. Girişimcilik ve Kuluçka Hizmetleri

Amacı: Ulusal ve uluslararası piyasalarda rekabet edebilme potansiyeli olan ülkenin dışa bağımlılığını ortadan kaldıracak, yeni ürün niteliğinde olan projelerin ticarileştirilmesi için yeni işletmelerin kurulabilmesi amacıyla girişimcileri yönlendirecek ve destekleyecek birim kurarak bu kapsamda faaliyetler göstermektir.

Hedef kitle: Modül kapsamında hedef kitle olarak akademisyenler, üniversite öğrencileri ve proje fikri olan girişimciler seçilecektir. Öncelik teknolojik bilgi üretme ve geliştirme faaliyetlerinin odağında bulunan araştırmacı akademisyenlere sağlanacaktır.