Yozgat Bozok Üniversitesi

MODÜLLER

YOBÜ TTO’nun beş adet Genel Hizmet Modülü bulunmaktadır. Bunlar;

1) Eğitim, Tanıtım ve Farkındalık Modülü

2) Proje Destek Modülü

3) Üniversite-Sanayi İş birliği Modülü

4) Fikri Sınai ve Mülkiyet Hakları Yönetimi ve Ticarileşme Modülü

5) Girişimcilik ve Kuluçka Hizmetleri Modülü 

 -  Modül Faaliyet planları