Bozok Üniversitesi

AMAÇ VE KONU

 

Amaç ve Konu

Yozgat Bozok Üniversitesinde üretilen bilgi ve teknolojinin sanayiye katkı sağlayacak, rekabetçi ürünlere dönüştürerek ticarileştirilmesine ve katma değer üretilmesine, üniversite ile sanayi arasındaki işbirliğinin oluşturulmasına, mevcut işbirliklerinin geliştirilmesine, sanayinin ihtiyaç duyduğu bilgi ve teknolojilerin üretilmesine, yeni proje fikirlerinin ve fon imkânlarının duyurulmasına, projelerin başvurusu, revizyonu, yürütülmesi ve izlenmesi esnasında karşılaşılan sorunlara üniversite düzeyinde TTO ara yüzüyle çözümler oluşturularak katkı sunulması, ayrıca kamu veya özel sektör kuruluşlarının talepleri olması halinde, konuyla ilgili akademisyenler aracılığıyla fizibilite raporlarının hazırlatılması YOBÜTTO amaç ve konusu kapsamındadır. 

YOBÜTTO, kuruluşundan itibaren amaçları kapsamında yapılandırdığı modüller çerçevesinde aracılık hizmeti verdiği danışmanlık hizmetleri, patent başvuruları, proje tanıtım ve farkındalık faaliyetleri ile kuruluş amaçlarını gerçekleştirme ve üniversite düzeyinde TTO ara yüzüyle çözümler oluşturularak katkı sunmaya devam etmektedir.

 

Teknoloji Transfer Ofisi Koordinatörlüğü Yönergesi