Bozok Üniversitesi

YOBÜ TTO MODÜLLER VE SORUMLULARI

 

YOBÜ TTO Modüller ve Sorumluları

 

Doç. Dr. NESRİN ŞAHBAZ KARADUMAN  

Modül 1. Eğitim, Tanıtım ve Farkındalık Modülü

Dr. Öğr. Üyesi ERHAN KARAKAYA

Modül 2. Proje Destek Modülü

Dr. Öğr. Üyesi ÖNDER DİNCEL

Modül 3. Üniversite Sanayi İşbirliği Modülü

Dr. Öğr. Üyesi TUĞBA MUTLU

Modül 4. Fikri Sınai ve Mülkiyet Hakları Yönetimi ve Ticarileşme Modülü

Öğr. Gör. ABDULSAMET DURAN

Modül 5. Girişimcilik ve Kuluçka Hizmetleri Modülü