Bozok Üniversitesi

PROJE DESTEK MODÜLÜ

 

Modül 2. Proje Destek

Amacı: Üniversite akademisyenlerinin, öğrencilerinin ve iş dünyasının ulusal/uluslararası hibe, kredi gibi destek programlarından haberdar olmalarını sağlamak ve bu programlardan yararlanmaları için destek sağlamak modülün genel amacıdır.

Hedef kitlesi: Akademisyenler, üniversite öğrencileri, firmalar ve girişimcilerdir.