Bozok Üniversitesi

EĞİTİM, TANITIM VE FARKINDALIK MODÜLÜ

 

Modül 1. Eğitim, Tanıtım ve Farkındalık 

Amacı: Üniversite kaynaklı araştırma sonuçlarını ürüne çevirmek üzere sanayi ile buluşturmak, sanayiden ve gerçek hayattan problem, uygulama ve usulleri tanıtmak ile eğitim ve araştırmaya girdi sağlamak amacıyla eğitim, tanıtım ve farkındalık hizmetleri sunmak.

Hedef kitlesi: Akademisyenler, sanayiciler, girişimciler, yatırımcılar ve üniversite öğrencileri