Bozok Üniversitesi

FİKRİ SINAİ VE MÜLKİYET HAKLARI YÖNETİMİ VE TİCARİLEŞME MODÜLÜ

 

Modül 4. Fikri Sınai Mülkiyet Hakları ve Ticarileşme

Amacı: Fikri Sınai Mülkiyet Hakların yönetimi konusunda gerekli yapıların oluşturulması, buluş bildirim sayısının arttırılması ve ortaya çıkartılan buluşların ticarileşmesi için uygun ortamın oluşturulmasında etkin rol alarak, üniversitelerde ve üniversiteler ile ortak olarak gerçekleştirilen projelerde farkındalık oluşturulması ve ticarileştirilmesidir.

Hedef kitle: Başta akademik çalışmalar yürüten araştırmacılardır. Akademik çalışmalara konu olan Yüksek Lisans, Doktora Tezleri, hazırlanan TÜBİTAK, BAP vs. gibi projeler hedef kitlenin potansiyel verilerini oluşturan unsurlar olacaktır. Sanayinin üniversiteler ile ortak olan çalışmalarına da modül kapsamında hizmet verilir.