Bozok Üniversitesi

ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞ BİRLİĞİ MODÜLÜ

 

Modül 3. Üniversite Sanayi İş Birliği

Amacı: Üniversite ve sanayi arasında köprü vazifesini üstlenmek ve her iki tarafın avantajlarının bir araya getirilerek daha büyük güç oluşturulmasını sağlamak için iyi bir iletişim ile ülkemize önemli katkılar sağlayacak projelerin gelişmesini sağlamaktır.

Hedef kitlesi: Akademisyenler, üniversite öğrencileri, firmalar ve girişimcilerdir.