Bozok Üniversitesi

YÖNETİM KURULU

 

YOBÜ TTO Yönetim Kurulu

 

Başkan

Doç. Dr. NESRİN ŞAHBAZ KARADUMAN

Üye

Dr. Öğr. Üyesi TUĞBA MUTLU

Üye

Dr. Öğr. Üyesi ERHAN KARAKAYA

Üye

Dr. Öğr. Üyesi ÖNDER DİNCEL

Üye

Öğr. Gör. ABDULSAMET DURAN